logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Konsesjonsrekord i 2012

Fjoråret ble et rekordår for innvilgede konsesjoner fra NVE og OED. Av småkraftsøknader innvilget NVE 60 av 118 søknader, på til sammen 583 GWh.

Av Esben Svendsen
Lagt ut 09/01-2013

NVE behandlet i 2012 konsesjonssaker som kan gi totalt 4,42 TWh ny produksjon. Av dette var det konsesjoner for 3,58 TWh, i tillegg til innstillinger til Olje- og energidepartementet om ytterligere 655 GWh og vedtak om konsesjonsfritak for 187 GWh. Til sammen tilsvarer dette elektrisitetsbruken til omlag 221 000 husstander. NVE-direktør Per Sanderud sier i en pressemelding at NVE har høy prioritet på konsesjonsbehandling og de behandlede konsesjonssakene vil gi et viktig bidrag for å nå fornybar- og klimamålene. - Vi er fornøyd med at NVE på ett år har behandlet 4,42 TWh, som utgjør en tredjedel av forpliktelsene i det norsk-svenske el-sertifikatsamarbeidet, sier Sanderud. I OED ble det gitt konsesjon for 14 store vannkraftprosjekter, totalt tilsvarende drøyt 700 GWh. For vindkraft ble det gitt konsesjon til 7 vindkraftanlegg på drøyt 1400 GWh. Det ble også gitt konsesjon til 23 små vannkraftverk, tilsvarende 250 GWh. - Dette er svært gledelig. Vi er nå i ferd med å gjennomføre en større satsing på fornybar energi enn vi har sett på mange år, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda