logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

NVE differensierer gebyr

Gebyret for å få behandlet søknad om elsertifikatgodkjenning hos NVE har inntil nylig vært likt uavhengig av størrelse. Nå har Småkraftforeninga fått gjennomslag om redusert gebyr for de minste kraftverkene.

Lagt ut 18/01-2013

Småkraftforeninga har lenge hevdet at gebyret på 30.000 var et hinder for at de aller minste kraftverkene kunne realisere noen gevinst i elsertifikatmarkedet. Mange mikroprodusenter så seg ikke tjent med å engang søke om godkjenning. Dette gjaldt også muligheten for å realisere småskala vindprosjekter. -Dette er bra og viktig, sier daglig leder Henrik Glette i Småkraftforeninga. -NVE har nå lyttet og innsett at gebyret var altfor høyt for de minste anleggene. Basert på NVEs kostnadsberegninger settes følgende gebyrer for godkjennelse av anlegg som søker etter 1.2.2013: Anlegg Gebyr Mindre enn 100 kW kr 15.000 Fra og med 100 kW opp til 5 MW kr 30.000 Fra og med 5 MW eller større kr 60.000 Opprusting og utvidelse av eksisterende kraftverk, uansett størrelse kr 60.000 Småkraftforeninga vil følge dette området tett og se hvilke følger den nye gebyrstrukturen har.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda