logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Marknadskommentar veke 48

Sidan forrige marknadskommentar har det kome inn mildare og våtare vervarsel. Vi er framleis inne i ein kald og tørr periode, men det ser ut til at det blir eit verskifte i enden av perioden og dette gjev marknaden signal om nedgang i prisane.

Av Borgny Hatlestad Tveekrem, leder Handelsavdelingen i NEAS
Lagt ut 21/01-2013

Spotprisen låg gjennomgåande under marknadsforventningane den siste veka. CO2 prisen går nedover saman med kolprisen og den tyske kraftprisen. Totalbiletet tyder altså på nedgang i kraftprisane den neste veka. Kraftprisane steig forrige veke. Systemprisen for veke 3 enda på 343,91 NOK/MWh. NO1 hadde ein områdepris på 354,38 NOK/MWh, NO2 på 324,05 NOK/MWh, NO3 på 347,2, NO4 på 345,73 NOK/MWh og NO5 hadde områdepris på 354,38 NOK/MWh. Prisane på elsertifikat har stege sidan nyttår og blei fredag omsett for om lag 183 NOK/MWh.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda