logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Aps debattant


Aps Torstein Rudihagen
Årets politiske debatt under Småkraftdagane skal handle om hvordan vi best kan utnytte Norges fornybare ressurser og sørge for fornybar verdiskaping. Arbeiderpartiet stiller med Torstein Rudihaugen.

Lagt ut 01/02-2013

Det er på ettermiddagen 20. mars representanter for de politiske partiene barker sammen til småkraftdebatt i Bergen. Fra det største regjeringspartiet stiller Torstein Rudihagen, som har sittet i Energi- og miljøkomiteen siden 2009. Mange av våre medlemmer husker kanskje Rudihagen fra debatten om tilbakevirkende kraft ved innføring av el-sertifikatsystemet. Foreninga ble svært skuffet over det vi oppfattet som et løftebrudd, som har skapt problemer for flere av våre medlemmer. Da debatten raste i 2010, var Torstein Rudihagen den som forsvarte regjeringens valg om å annullere sertifikatløftene. I det siste har også Rudihagen markert seg i tydelig forsvar for bevaring av hjemfallsretten. I en kronikk sa Rudihagen nylig at: "...vannkrafta, forvaltninga av den og eigarskapet til denne naturressursen er avgjerande for vår velferd. Desse energiressursane er folket sin eigedom. For å sikre det og at folket skal ha nytte og glede av dette, har vi heimfallsretten som sikrar offentleg eigarskap. Eit heimfall som vi har måtta kjempa for i over hundre år mot høgrekreftane som ville privatisere og selge ut." Vi regner med at det blir en god og sprek sikurs med Torstein Rudihagen på laget, og ønsker velkommen til debatt 20. mars. Mer informasjon og påmelding til Småkraftdagane 2013 finner du HER.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda