logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Nettselskaper selv skyld i lav kostnadseffektivitet

Årsaken til at nettselskapene kommer ut med lav kostnadseffektivitet i DEA-analyser, ligger hos selskapene selv, viser ny NVE-rapport. Det er altså ikke kostnadsnorm-modellen som har skylden, i følge rapporten.

Lagt ut 05/02-2013

Den nye rapporten viser at de fleste selskapene som kommer ut med lav kostnadseffektivitet i modellen, er små og har voksende drift- og vedlikeholdskostnader. Dessuten har de mange årsverk i forhold til oppgaven de utfører. NVE har gått gjennom datagrunnlaget til elleve distribusjonsnettselskap som har et lavt DEA-resultat. (DEA, eller Data Envelopment Analysis, brukes for å sammenlikne selskaper som utfører de samme eller liknende oppgaver). I snitt har disse selskapene høyere kapitalkostnader enn bransjesnittet. Seks av selskapene er samvirkelag, mens fem eies av kommuner i første eller andre ledd. Formålet med arbeidet har vært å finne årsaken til hvorfor enkelte selskap kommer dårlig ut i de sammenlignende analysene som inngår i beregningsgrunnlaget når nettselskapenes inntektsrammer fastsettes. Den nye rapporten konkluderer altså med at det primært er forhold hos selskapene selv, og ikke konstruksjonen av kostnadsnormmodellen, som resulterer i lave DEA-resultater. Les rapporten hos NVE

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda