logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Vil ha felles norm for innmatingsfaktura

Småkraftforeninga ber nettselskapene komme med en felles norm for innmatingsfaktura. –Forvirringen blant våre medlemmer er stor, sier Henrik Glette i Småkraftforeninga. –Og forskjellene og uforutsigbarheten i hvordan nettselskapene løser dette kanskje enda større.

Lagt ut 19/02-2013

Småkraftforeninga mottar for tiden en rekke bekymringsmeldinger fra medlemmer som sliter med ulike systemer, uklare beregninger og uregelmessig avregning av innmatingskostnader. Småkraftforeninga ber nettselskapene komme fram til en felles norm for avregning, slik at det blir langt enklere å forstå og beregne utgiftene til nett. En slik norm bør også gjelde hvor ofte slike regninger sendes ut. Disse kostnadene kan utgjøre inntil 25 prosent av kostnadene i et småkraftverk. -Vi får høre om svært varierende praksis for dette og svært varierende hyppighet i faktureringen, sier Glette. –Nettselskapene utøver en monopoltjeneste, men må kunne utøve samme grad av forutsigbarhet og etterprøvbarhet i sin tariffering som konkurranseutsatt virksomhet. Det er også en utfordring at det er vanskelig å forstå og etterprøve beregningene som ligger til grunn for marginaltapet. Småkraftforeninga mener det må finnes en måte å få uavhengig etterprøving av grunnlaget for disse. -Etter hvert som konkurransen blir stadig større og det blir flere aktører som leverer kraft inn på nettet må vi finne løsninger som øker forutsigbarheten og transparensen i nettet, sier Glette. –Dette er i alle aktørers interesse og vil skape tillit. Dette temaet vil bli grundig behandlet på Småkraftdagene 2013 i Bergen, hvor det også gis innføring i hvordan lese innmatingsfaktura. Les hele programmet og meld deg på her: http://www.kraftverk.net/visside.php?id=11

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda