logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Forbruksavgift – ikke på kraftforbruk i kraftstasjonen

I forbindelse med elsertifikatplikten har det framkommet at enkelte betaler forbruksavgift på kraft de forbruker i kraftstasjonen. Dette mener Småkraftforeninga er feil.

Lagt ut 22/02-2013

Forskrift om forbruksavgift §2 l) gir unntak i innkraving av forbruksavgift for kraft «som leveres i direkte sammenheng med produksjon av elektrisk kraft». Flere medlemmer har meldt at de har blitt avkrevd forbruksavgift for kraftforbruk i kraftstasjonen, men dette er altså ikke i tråd med forskriften. Som en direkte konsekvens av dette, er dette kraftforbruket heller ikke elsertifikatpliktig. I foreningas dialog med NVE har det framkommet at de er usikre på hvorvidt kraftforbruk i kraftstasjonen når kraftverket ikke produserer, faller inn under unntaket. Dette har de bedt Toll- og avgiftsdirektoratet avklare. Dersom ditt kraftverk avkreves forbruksavgift eller sertifikater for forbruk du mener « leveres i direkte sammenheng med produksjon av elektrisk kraft», ta kontakt med ditt lokale nettselskap.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda