logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Nye rammeavtaler for kraft og elsertifikater

Foreninga har fått på plass en gunstig avtale om omsetning av elsertifikater gjennom NEAS. Den gamle avtalen om omsetning av fysisk kraft er også fornyet.

Lagt ut 08/03-2013

Omsetning: NEAS har siden 2007 hatt en rammeavtale med Småkraftforeninga på omsetning av fysisk kraft. Denne rammeavtalen om kraftomsetning er nå fornyet. Avtalen ble forlenget med to år frå nyttår 2013. Småkraftprodusentene kan velge om de ønsker: • Omsetning til spotpris • Omsetning til fastpris Gjennom avtale med NEAS står vi for prognostisering av produksjon og daglig anmelding til Nord Pool Spot. Produsert volum blir målt og avregnet time for time mot aktuell områdepris. Ta kontakt med NEAS for nærmere opplysninger om vilkår og priser. Elsertifikat: Ny rammeavtale mellom NEAS og Småkraftforeninga er inngått på omsetning av elsertifikat. Gjennom å inngå avtale med NEAS kan vi ta hånd om det løpende salget av alle utstedte elsertifikater for Småkraftprodusenter. Produsentene kan selv velge om de ønsker: • løpende omsetning til spotpris • spare sertifikatene («banking») • fastpris NEAS er motpart ved salg av elsertifikater og produsenten er sikret avsetning over tid. Alle utstedte sertifikater vil bli omsatt og produsenten vil få månedlige oppgjør. Vi oppfordrer alle produsenter som er berettiget til elsertifikater til å ta kontakt med NEAS angående omsetning av elsertifikater.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda