logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

NVE samlar søknader i eitt område


Illustrasjon: NVE
NVE har no starta med å gruppere søknader frå eitt område for å vurdere dei samla. Eit område kan t.d. vere nett, kommunegrense, fjordsystem, vassdrag eller reinbeitedistrikt.

Lagt ut 21/03-2013

Fordelen med å sjå på søknadene samla er at ein kan få - Betre samordning med nett. - Gode miljøvurderingar - Effektiviseringsgevinst - Betre beslutningsgrunnlag - Sikrer betre fremdrift - Så langt er det gode erfaringar, seier Rune Flatby i NVE. Eit eksempel er Sørfjorden i Hardanger der det var 10 søknader i same fjord som vi såg under eitt. Der la vi vekt på landskap, reiseliv og friluftsliv. Av dei 10 søknadene fekk 6 konsesjon og 4 avslag.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda