logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Vil ha bort elsertgebyr for de minste

Norsk Solenergiforening mener at gebyrene for å bli med i elsertifikatordningen utelukker de minste produsentene. Nå vil de kopiere den svenske ordningen, skriver Nationen.

Lagt ut 30/04-2013

- Etableringsgebyret utelukker solprodusenter fra hele sertifikatordningen, sier Åse Lekang Sørensen i Norsk Solenergiforening til Nationen. Hun peker på at det er stor forskjell på praksisen rundt gebyrer i de to deltagerlandene i det felles elsertifikatmarkedet. I Sverige subsidierer staten ordningen, mens norske produsenter må betale et gebyr på minst 15.000 kroner for å bli med. - Det skaper i praksis et skille mellom de som er store og de som er små, sier Sørensen. - Er et problem Det er ikke bare solenergiprodusentene som har opplevd gebyret som problematisk, selv om det selvsagt føles ekstra unødvendig for et hus med solceller på taket der de bor å betale 15.000 kroner for å delta i en ordning som skal gjøre det mulig å få gjennomført tiltakene Norge har forpliktet seg til gjennom fornybardirektivet. Også de minste vannkraftverkene har vært misfornøyd. - Det var en seier for oss i Småkraftforeninga når vi fikk gjennomslag for vårt krav om differensiering i gebyrene, sier daglig leder Knut Olav Tveit. Foreninga har lenge vært tydelig på at gebyret på 30.000 kroner var et hinder for at de aller minste kraftverkene kunne realisere noen gevinst i elsertifikatmarkedet. Mange mikroprodusenter så seg ikke tjent med å engang søke om godkjenning. Dette gjaldt selvsagt også muligheten for å realisere andre småskala prosjekter innen sol og vind. - Heldigvis opplevde vi at NVE var villige til å lytte til oss når det gjalt størrelsen på gebyrene for mindre installasjoner, og satte det ned til 15.000 for kraftverk under 100 kW, sier Tveit. - Samtidig er det fremdeles et problem for de aller minste, og vi støtter Solenergiforeningens krav om tilpasning til svenske regler.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda