logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Marknadskommentar veke 19

Vi er inne i ei veke med temperaturar og nedbør over normalen. Hydrobalansen betrar seg som følgje av meir nedbør og snøsmelting på grunn av høgare temperaturar. Dette held spotprisen nede og resten av marknaden følgjer med.

Av Borgny Hatlestad Tveekrem, leder Handelsavdelingen i NEAS
Lagt ut 07/05-2013

Mai månad har mange fridagar og dette gjev seg utslag i lågare forbruk som også er med på å halde prisnivået nede. Fridagane syner seg også i kraftmarknaden der det er låg aktivitet og liten omsetnad. Systemprisen for veke 18 heldt seg om lag på same nivå som veka før, 300,06 NOK/MWh. NO4 var lågast med 292,82 NOK/MWh, medan NO1 låg godt over systemprisen på 323,55 NOK/MWh. Neste veke blei i går omsett til 253,41 NOK/MWh. Prisane på elsertifikat er framleis på veg nedover og vert no omsett for om lag 166 NOK pr elsertifikat.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda