logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Straum ned - elsert litt oppStraumprisane gjeng framleis ned medan sertifikatprisane peikar noko opp. Marknadskommentaren for Veke 25 kjem frå Borgny Hatlestad Tveekrem hos NEAS.

Lagt ut 18/06-2013

Marknadskommentar veke 25:
Med både temperaturar og nedbør godt over normalen ligg det an til ein vidare prisnedgang også framover. I tillegg er det meldt bra med vind resten av denne veka, dette held også dei tyske prisane nede. Samstundes aukar kjernekraftproduksjonen som følgje av at anlegg som har vore ute i revisjon byrjar å produsere att. Det er også nedgang i brenselsprisane. Samla sett peikar altså dei fleste faktorane mot ein nedgang i prisane.

Prisane har gått ned på alle omsette kontrakter gjennom dagens handel. Kommande veke er sist omsett i dag til 225,91 NOK/MWh.

Elsertifikata for mai månad er no utsted og totalt sett blei det utstedt litt mindre sertifikat enn forventa, totalt 1,1 millionar sertifikat. Utstedelsen av norske sertifikat gjekk mykje opp frå april til mai på grunn av snøsmelting og høg produksjon. Sverige hadde imidlertid det lågaste talet utstedte sertifikat sidan årsskiftet. Prisane på elsertifikat går litt opp og blir i dag omsett for om lag 163 NOK/MWh. Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda