logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Det kan snu oppover

Det varsles tørrere vær og dermed kan prisene snu litt oppover. Krafthandler og analytiker Arne Pedersen hos vår samarbeidspartner NEAS har skrevet markedskommentaren for Uke 27:

Lagt ut 01/07-2013

Systemprisene styrket seg gjennom forrige uke. Systempris for uke 26 endte på 246,08 NOK/MWh, opp 18,78 NOK/MWh fra uken i forveien.

Værutsiktene for inneværende uke er tørrere enn normalen, prognosen for hydrobalansen falt tilbake noe fra forrige uke og er nå på -5,7 TWh.
Vi så at markedet reagerte opp i forrige uke på tørrere varsler, og det er forventninger om at prisene vil stige om varslet holder fremover.
Dansk og tysk vindproduksjon er forventet å ligge rundt 20% kapasitet i uken, som er ned fra forrige uke.

Brenselsprisene har kommet noe ned, og nordisk kjernekraft er nå oppe i 87 % av kapasitet.

Den nærmeste uken er priset til ca 247,58 NOK/MWh. August måned prises i skrivende stund på rundt 257,08 NOK/MWh.

Værutsiktene og hydrobalansen er nok fortsatt det som vil gi de sterkeste signalene på retningen videre.

Elsertifikatmarkedet holdt seg relativt stabilt i uke 26, og spotkontrakten ligger nå på 163,44 NOK/MWh. SKMs prognose frem tom august ligger på samme nivå som i dag.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda