logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Ønsker å frata NVE konsesjonsansvaretFremskrittspartiet ønsker å la kommunene selv bestemme om det skal bygges småkraftverk i et vassdrag. Men det mener Arbeiderpartiet bare vil skape mer byråkrati.

Lagt ut 26/08-2013

Det er Bergens Tidende som i dag forteller hvordan Frps Ketil Solvik Olsen vil overføre ansvaret for konsesjonsbehandlingen for småkraftverk fra staten ved NVE til kommunene. Utspillet kommer i forbindelse med landsmøtet til Landssammenslutningen av vannkraftkommuner (LVK).

- I dag må alle disse sakene via Oslo. Det blir nesten et generasjonsprosjekt å få gjennomført et småkraftverk. Vårt forslag er at kommunene skal få ta over dette ansvaret. Da får du stimulans lokalt til å fremskynde prosjektene, sier Ketil Solvik-Olsen som er nestleder i Frp.

Solvik-Olsen møter imidlertid motbør fra Arbeiderpartiets toppkandidat i Hordaland.

- Deter et ganske krevende saksbehandlingsfelt. Når du ser hva en totalt bruker av ressurser på denne virksomheten i statlig regi, så er jeg ikke sikker på at kvaliteten blir god nok hvis alle kommunene skal skaffe seg denne kompetansen, sier Per Rune Henriksen til BT. Han er  tdiligere statssekretær i Olje- og Energidepartementet.

Hele saken kan leses i dagens papirutgave av Bergens Tidende (Illustrasjon: faksimile).

Som det fremgår her er det fortsatt lang kø hos NVE når det gjelder konsesjonsbehandling av småkraftverk.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda