logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Svensk gevinst fra norske elsertifikater


Vindkraftparken Kårehamn utenfor Øland vil få en årproduksjon på 180 GWh. Foto: Eon Sverige
Norske forbrukere finansierer utbygging av svensk vindkraft, fastslår fagbladet Energi.

Lagt ut 02/09-2013

Av totalt 21,6 millioner elsertifikater utstedt i 2012, hadde 21,4 millioner sertifikater sin opprinnelse i svenske kraftverk. Kun 200.000 sertifikater kom fra norske anlegg, viser en felles rapport fra NVE og Energimyndigheten. 

En norsk husstand med et forbruk på 20.000 kWh betalte i fjor 140 kroner for elsertifikater.
Når en sa stor andel av elsertifikatene blir utstedt i Sverige, sier det seg selv at det meste av disse pengene havner i Sverige.
- Det er det svenske markedet som dekker etterspørselen. Norge kjøper flere sertifikater enn det som blir produsert her i landet, sier seksjonssjef Mari Hegg Gundersen i NVE til fagbladet Energi.
Følg saken på www.europower.com
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda