logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

MDG vil ha hjemfall for småkraft


De Grønne vil ikke ha småkraftverk med i elsertifikatordningen.
Miljøpartiet De Grønne vil unnta vannkraft fra elsertifikatordningen og innføre hjemfall på småkraftverk, melder Europower.

Lagt ut 04/09-2013

Nyhetsbyrået har i forbindelse med stortingsvalget gjennomgått partiprogrammet for MDG. Partiet vil blant annet at kraftutbygging skal være underlagt en økosystembasert forvaltning:
Utredninger av miljøkonsekvensene ved kraftutbygginger må gjennomføres for hvert fylke eller vannregion og ta hensyn til den kumulative påvirkningen av alle enkeltprosjektene som planlegges.
Det må stilles tydelige og forutsigbare krav til utbygging i områder der kraftutbygging kan tillates. Saksbehandling skal skje etter miljølovverket (naturmangfoldloven), og i tilfeller hvor miljøhensyn settes til side og det gis konsesjon, må myndighetene begrunne dette tydeligere enn i dag.
En økosystembasert og helhetlig forvaltning må være grunnleggende prinsipp ved utbygging av kraftverk. Kravene til konsesjon for utbygging skjerpes slik at hensynet til biologisk mangfold og estetiske verdier blir bedre ivaretatt.
Partiet vil sikre at ordningen med elsertifikater ikke omfatter vannkraft (ei heller småkraftverk).
Det skal utrede en ordning der utbyggere av nye kraftverk må betale en kompensasjon for naturinngrepene disse medfører, som kan benyttes til restaurering av ødelagt natur andre steder.
Miljøpartiet De grønne vil dessuten innføre hjemfallsrett også for småkraftverk, når fallretter skilles fra grunneiendommene eller selskaper som grunneierne kontrollerer.

Les mer på Europower.


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda