logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Småkraftens håp til ny politikk


De blå-grønne partienes løfter før valget gir grunn til ny optimisme.
I sitt brev til Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre understreker Småkraftforeninga behovet for å bedre livsgrunnlaget for små vannkraftverk i Norge.

Lagt ut 20/09-2013

De nye flertallpartiene utfordres til å ta grep på en rekke områder, slik at det fortsatt skal være mulig å drive lønnsom småkraftproduksjon. Ikke minst må regelverket for elsertifikater rettes opp, i tråd med de opprinnelige løftene om at alle nye småkraftverk fra og med 2004 skulle være med.

Småkraftforeninga er glad for den viljen de blå-grønne partiene har vist til å rette opp i den uretten som ble skapt, da en rekke småkraftverk ble holdt utenfor elsertifikatordningen. Nærmere 170 småkraftverk bygd mellom 2004 og 2009 fikk ikke bli med i ordningen – til tross for at de var lovet dette fra flere regjeringer.

Småkraftforeninga ber om at den svenske nedtrappingsmodellen for elsertifikater, den såkalte 2020-
halen, også innføres på norsk side. Dens svenske 2020-halen innebærer at sertifikattildelingen til nye produksjonsanlegg trappes ned over en 15 årsperiode, etter 2020. I Norge er det bråstopp for nye anlegg etter 2020.

Den nye regjeringen oppfordres videre til å prioritere nettutbygging, redusere den offentlige papirmøllen, få ned konsesjonskøen, justere innslagspunktet for grunnrenteskatten for småkraft, innføre en mer rettferdig eiendomsskatt og forsere utbyggingen av nye kraftforbindelser mot utlandet.

Les Småkraftforeninga innspill til regjeringsforhandlingene

Svarene fra de blå-grønne partiene før valget, gir grunn til ny optimisme for småkraftnæringen.
Les Derfor fikk Senterpartiet terningkast to


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda