logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Litt kortere småkraftkø


Bunken av småkraftsøknader hos NVE er fortsatt enorm. Men nå vokser vokser den i hvert fall ikke lenger.
Selv om langt over 800 utbyggere av små vannkraftverk fortsatt venter utålmodig på å få søknadene sine behandlet, kan de i det minste trøste seg med at køen beveger seg i riktig retning.

Av Steinar Aasen
Lagt ut 23/09-2013

Siden nyttår er søknadsbunken redusert med 3,6 prosent, viser NVEs og OEDs halvårsoversikt over ny kraftutbygging i 2013.
I månedsskiftet juni-juli var 828 søknader fra små vannkraftverk (under 10 MW)  til saksbehandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Olje- og energidepartementet eller hos fylkeskommunene. Det var 31 færre enn ved årsskiftet.
Den største søknadsbunken lå hos NVE, som ved utløpet av andre kvartal i år hadde 705 små vannkraftverk til konsesjonsbehandling.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda