logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Må tilbake til «Bondevik II»-kursen


Regjeringsskiftet vil markere et klart skille i energipolitikken, påpekte Høyres nestleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Siri Meling på energikonferansen «Kraft i Vest».
– Regelverket for elsertifikater må rettes opp, slik at småkraftverk som opprinnelige fikk løfter om det kommer med i ordningen, sier styreleder Trond Ryslett i Småkraftforeninga.

Av Steinar Aasen
Lagt ut 27/09-2013

Han deltok på energikonferansen «Kraft i Vest» i Sandane 26. september, der Høyres nestleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Siri Meling, mer enn antydet en klar omlegging av energipolitikken i forbindelse med det forestående regjeringsskiftet.
Ifølge Ryslett opplevde småkraftbransjen store omveltninger i forbindelse med det forrige regjeringsskiftet, etter at Bondevik II-regjeringen, og olje- og energiminister Einar Steensnæs, hadde lagt grunnsteinen for dagens småkraftsatsing.
Bondevik II-regjeringens «Strategi for økt etablering av små vannkraftverk», som ble lagt frem 19. desember 2003, var svært viktig, understreker Ryslett.

Motbakke med de rød-grønne
– I strategiplanen, som i år har 10-årsjubileum, la den forrige borgerlige regjering opp til forenkling og gode rammebetingelser for bygging av småkraftverk, sier Ryslett.
Slik gikk det ikke. Småkraftforeningas styreleder minnet forsamlingen om at regjeringsskiftet i 2005 brakte med seg nye produksjonsbegrensninger, skattekrav, dårligere rammebetingelser, større usikkerhet og utvikling av et tungt byråkrati.
– Det skader ikke å komme tilbake til nivået fra 2004. Vi trenger mindre – ikke mer – byråkrati. Bransjen har behov for effektivisering, forenkling og – ikke minst – mindre detaljkontroll, påpekte Ryslett på «Kraft i Vest»-konferansen.

Øyner håp om ny kurs
Han minnet forsamlingen om den forrige borgerlige regjeringens mål, fra 2004: «Det er de små kraftverkenes bidrag til kraftoppdekkingen og til næringsutviklingen i distriktene, som gjør Regjeringen opptatt av å legge til rette for økt etablering av disse kraftverkene.»
Styrelederen i Småkraftforeninga håper «Erna-regjeringen» vil følge opp dette, og at den vil prioritere nettutbygging, redusere den offentlige papirmøllen, få ned konsesjonskøen, justere innslagspunktet for grunnrenteskatten for småkraft og innføre en mer rettferdig eiendomsskatt. Han håper at regjeringsskiftet også innebærer at utbygging av nye kraftforbindelser mot utlandet vil bli forsert.

Her finner du dokumentet:
Strategi for økt etablering av små vannkraftverk

 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda