logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Prisområde NO5 utvides østover


Høy produksjon og eksport fra småskala vannkraftverk kan i perioder skape flaskehalser, opplyser direktør Tom Tellefsen i Statnett.
Statnett vil utvide spotprisområdet NO5 og flytte grensen mot NO1 lenger østover.

Av Steinar Aasen
Lagt ut 02/10-2013

– Grensen vil bli flyttet fra Hardangerfjorden og inn i Hallingdal. Vi vil komme med en detaljert grense mellom markedsområdene NO1 og NO5 i neste uke, sier Statnetts direktør for systemdrift og analyse, Tom Tellefsen, til Småkraftforeninga.
Bakgrunnen for denne endringen er at det kan oppstå flaskehalser i perioder med høy produksjon og eksport ut av området – spesielt fra småskala vannkraftverk, forklarer Tellefsen
Når den nye 420 kV-linjen mellom Ørskog og Høyanger settes i drift i 2015, vil også grensen mellom markedsområde NO3 og NO5 bli flyttet – fra 132 kV samleskinne i Åskåra til 132 kV-linje Mel-Fardal og Høyanger-Fardal.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda