logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Fikk fylkeskommunal konsesjon


Berørt strekning av Litleåna under liten flom. Foto: Konsesjonssøknaden fra Ole Tom Eftestøl
For første gang har Vest-Agder fylkeskommune benyttet sin delegerte myndighet til å gi tillatelse til bygging av et minikraftverk.

Lagt ut 03/10-2013

Fylkesutvalget i Vest-Agder ga 24. september konsesjon til Kilen kraftverk i Kvinesdal. Minikraftverket vil få en installert effekt på 350 kW og en årsproduksjon på nesten 1,1 GWh.
Fylkeskommunene har siden 2009 kunnet godkjenne minikraftverk. Dette er likevel første gang Vest-Agder fylkeskommune har brukt den delegerte myndigheten de har fått til å gi tillatelse i saker som gjelder bygging av kraftverk med installert effekt inntil 1 MW, skriver Avisen Agder.
Søknaden fra Kilen kraftverk ble oversendt Vest-Agder fylkeskommune for sluttbehandling i mai, etter forberedende saksbehandling hos NVE. I sitt saksfremlegg sluttet fylkesrådmannen seg til seg til NVEs innstilling i saken.
Fra fylkeskommunens side vektlegges det at denne typen utbygginger er i tråd med «Regionplan Agder 2020», og det anses som positivt at denne typen tiltak blir gjennomført.
Utbyggingen vil koste 3,5 millioner kroner. Det gir en utbyggingskostnad på 3,24 kroner/kWh.

 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda