logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Rush etter medlemsforsikring


Daniel Slettemoen håper å kunne legge frem et endelig forsikringstilbud i begynnelsen av desember.
Hele 92 kraftverk er med på Småkraftforeningas medlemsforsikring, som nå sendes ut på anbud.

Av Steinar Aasen
Lagt ut 28/10-2013

– Dette er veldig bra, sier en strålende fornøyd daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit.
Med den store prisøkningen som har vært på småkraftforsikring de siste årene, har han et godt håp om å sikre medlemmene atskillig bedre vilkår enn de har i dag.

Klart for anbudsrunde
Denne uken vil medlemsforsikringen bli lagt ut på anbud. Det vil trolig skje allerede tirsdag 29. oktober, opplyser forsikringsmegler Daniel Slettemoen hos Norwegian Insurance Partner AS.
Slettemoen har satt av en måned til forhandlinger med forsikringsselskapene.
– Vi tar sikte på å kunne legge frem et endelig tilbud til Småkraftforeningas medlemmer i begynnelsen av desember, forteller han.

Ny mulighet senere
Det er fortsatt mulig å registrere sin interesse for forsikringsordningen. Nye forespørsler om forsikring vil bli tatt med senere, så snart det er praktisk mulig. Her kan du lese mer om Småkraftforeningas medlemsforsikring og laste ned skjema for tilbud på kraftverksforsikring.

 Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda