logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Stø kurs mot utlandet


Statnetts tre nye kabler til Danmark, Tyskland og England vil øke eksportkapasiteten fra Norge med 3500 MW. Illustrasjon: Statnett
Større utvekslingskapasitet mot utlandet vil bedre forsyningssikkerheten og legge til rette for økt norsk verdiskaping, påpeker Statnett-ledelsen i nettutviklingsplanen som ble lagt frem onsdag 30. oktober.

Av Steinar Aasen
Lagt ut 30/10-2013

Mer fornybar kraftproduksjon i Norge vil føre til større forskjell på tørre og våte år. Det er derfor rasjonelt å øke utvekslingskapasiteten med andre kraftsystem både for å sikre energitilgangen i tørre år og å sikre avsetning for overskuddskraft i våte år, skriver Statnett i Nettutviklingsplan 2013.
Statnett jobber med tre mellomlandsforbindelser. En ny sjøkabel fra Kristiansand til Danmark (Skagerrak 4) på 700 MW er under bygging og skal etter planen settes i drift allerede neste år. Det planlegges også en forbindelse fra Sirdal til Tyskland på 1400 MW med driftsoppstart i 2018. I tillegg planlegges det en forbindelse fra Kvilldal til England på 1400 MW med idriftsettelse i 2020.
De tre forbindelsene gir til sammen 3500 MW ny kapasitet fra Norge, i tillegg til dagens 1700 MW. Med dagens begrensninger i det innenlandske nettet er Statnetts vurdering at det ikke er plass til mer enn disse planlagte mellomlandsforbindelsene før 2020. Statnett holder muligheten åpen for ytterligere utenlandsforbindelser etter 2020 dersom det er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
– Nettutviklingsplanen er ambisiøs, med årlige investeringer på 5-7 milliarder kroner kommende tiår. Planen viser at Statnett holder stø kurs mot neste generasjon sentralnett, sier konserndirektør for strategi og samfunn i Statnett, Gunnar G. Løvås.

 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda