logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Elsertifikat-gebyret opp 33 prosent


Dagens gebyrsats dekker ikke kostnadene til å administrere elsertifikatordningen, påpeker Statnett.
Det er blitt utstedt langt færre elsertifikater i Norge enn Statnett hadde regnet med. Statnett trenger derfor en kraftig økning av gebyrinntekter for å dekke sine kostnader til å administrere ordningen.

Av Steinar Aasen
Lagt ut 05/12-2013

I 2013 har engangsgebyret vært 30 øre/elsertifikat. Fra nyttår må kontohavere i elsertifikatregisteret betale Statnett et utstedelsesgebyr på 40 øre/elsertifikat.
Ifølge Statnett skyldes økningen utelukkende at utstedelsen av elsertifikater har vært lavere enn prognosene som lå til grunn for gebyrene.
Forskrift om elsertifikater legger til grunn at «De samlede gebyrer skal tilsvare de faktiske kostnader registeransvarlig har ved effektiv utvikling og drift av registeret i ordningens levetid.» For å dekke kostnadene ser Statnett derfor ingen annen løsning enn å øke utstedelsesgebyret.
I 2012 ble det ustedet 202 000 elsertifikater med et samlet utstedelsesgebyr for Statnett på 60.000 kroner. I år ligger det an til å bli utstedt 810.000 elsertifkater i Norge, som gir Statnett 240.000 kroner i inntekt fra utstedelsesgebyrene.


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda