logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Konsesjon til Firma Albert Collett


Storvatnet kraftverk blir det femte småkraftverket Opløyvassdraget. Bildet er fra Salsbruket kraftverk, nederst i vassdraget. Foto: Firma Albert Collett ANS
Olje- og energidepartementet har gitt Firma Albert Collett konsesjon til å bygge et småkraftverk mellom Storvatnet og Liavatnet i Opløyvassdraget, i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag.

Av Steinar Aasen
Lagt ut 11/12-2013

Dermed opprettholder departementet NVEs konsesjon til Storvatnet kraftverk, som ble påklaget av Vestre Namdal reinbeitedistrikt.

Det nye småkraftverket – Storvatnet kraftverk – vil få en installert effekt på 1,4 MW og en årsproduksjon på 6,6 GWh. Kraften skal produseres ved å utnytte et fall på 21 meter i Storvasselva.

Departementet mener at denne utbyggingen ikke vil skade reindriftsinteressene i vesentlig grad. I vilkårene for konsesjonen presiseres det likevel at prosjektet ikke må skape ytterligere barrierevirkninger for reinens sesongvandringer gjennom området, og at dette hensynet må ivaretas gjennom enkelte, mindre tilretteleggingstiltak på utbygningsstrekningen.

Firma Albert Collett har i dag fire kraftstasjoner i Opløyvassdraget. Liavatn (1,8 MW), Liafoss (2,9 MW), Ulefoss (2,1 MW) og Salsbruket (1,5 MW) ble bygget i perioden 1930 til 1987. De fire kraftverkene gir en samlet årsproduksjon på 60 GWh. Vassdraget har også fem damanlegg, med Mjøsundvatn og Storvatnet som de to hovedmagasinene. 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda