logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Må ta høyde for store prisvariasjoner


De som skal investere i småkraft må være forberedt på større prissvingninger.
Thomson Reuters Point Carbon ser for seg større prissvingninger i kraftmarkedet, både mellom sommer og vinter – og mellom tørrår og våtår, melder Europower.

Lagt ut 16/12-2013

– Sannsynligvis vil prisvariasjonene bli mye større i årene som kommer, sier senioranalytiker Torjus Bolkesjø hos Thomson Reuters Point Carbon, til nyhetsbyrået.

Bolkesjø, som også er professor ved UMB, mener det er særlig viktig at småkrafteiere tar hensyn til dette i sine inntektsanslag. Det er når det er mye vann småkraftverkene kan produsere, men det er også da prisen er lav, påpeker han.

– De som skal investere i småkraft må ta dette med i sine beregninger, fremfor å se på gjennomsnittsprisen, påpeker Bolkesjø overfor Europower.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda