logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Ny veileder til småkraftavtaler


Veilederen gjør det enklere å utarbeide avtaler og vurdere avtaleforslag fra utbyggere.
En veileder på 34 sider til Bondelagets standardavtaler for småkraftverk er blitt utarbeidet av Norges Bondelag, Landssamanslutninga av vasskraftkommunar og Advokatfirmaet Lund & Co.

Lagt ut 19/12-2013

Samarbeidspartene har tidligere lansert to standardavtaler for småkraftverk:
Bondekraft-avtalen for realisering av småkraftverk i egen regi
Utleieavtalen for utleie av fallretter

Formålet med den nye veilederen er å gjøre det enklere for grunneierne å utarbeide skreddersydde avtaler på grunnlag av standardavtalene. Veilederen er også et godt hjelpemiddel i vurderingen av kvaliteten på mottatte avtaleforslag fra utbyggingsselskaper for småkraft.
Standardavtaletekstene gir et fullstendig eksempel på formell avtaleregulering av de ulike problemstillingene i forbindelse med småkraftverksetablering og fallrettsutleie. Veilederen gir grundige, utfyllende kommentarer og beskriver på en del punkter alternative modeller og løsninger.
Ved bruk av standardavtalen og veilederen får partene et trygt og kvalitetssikret grunnlag for utarbeidelse av en konkret avtale som ivaretar partenes interesser, skriver Bondelaget på sine nettsider.

Bondekraftavtalen, Utleieavtalen og Veilederen er gratis tilgjengelige for Bondelagets medlemmer her.
 Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda