logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Solkraft svekker kabel-fortjenesten


Statnett oppjusterer anslagene for solkraft i Nord-Europa. Det innebærer svakere lønnsomhet for utenlandskablene til Storbritannia og Tyskland. Foto: Activ Solar GmbH
Den voldsomme utbyggingen av solkraft I Nord-Europa vil gjøre utenlandskablene mindre lønnsomme enn Statnett tidligere har forutsatt, skriver Teknisk Ukeblad.

Lagt ut 20/12-2013

Det går frem av et brev som Statnett har sendt til Olje- og energidepartementet, som holder på å behandle søknadene om konsesjon for sjøkabler til Storbritannia og Tyskland. I brevet som fagbladet har fått tilgang til, besvarer Statnett en rekke spørsmål rundt kalkylene som viser at de to 1400 MW-kablene vil bli lønnsomme.
I sitt svar til departementet medgir Statnett at solkraft – i motsetning til vindkraft – vil redusere inntektsgrunnlaget for utenlandskablene. Ettersom solkraft produseres på dagtid, når prisene er høyest, vil det bli mindre prisforskjell mellom dag og natt. Redusert prisvariasjon gjennom døgnet vil gjøre kabelforbindelsene mindre lønnsomme. 
Statnett sin prognose for vindkraft i Europa i 2020, er i løpet av et halvår oppjustert med drøye 70 prosent, fra 56.000 til 97.000 MW. Samtidig blir anslaget for solkraftkapasiteten kraftig hevet. For Storbritannia alene er solkraftanslaget oppjustert fra 2.500 MW til 18.000 MW.
Dette er likevel ikke nok til å stoppe kabelplanene, påpeker kommunikasjonssjef Christer Gilje i Statnett: – Virkningen av økt solkraft ikke er så stor at det alene kan gjøre kablene ulønnsomme, sier han til TU.
Les mer i Teknisk Ukeblad.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda