logo
Fornybar verdiskaping





Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:



Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Ny rekord for kurveboring


12. desember kom gjennomslaget for trykksjakten til Reinåga Kraftverk. Foto: Norhard
Boreselskapet Norhard AS i Sirdal har for første gang levert en kurveboret tunnel på over én kilometer. Dette er etter alle solemerker ny verdensrekord for slik boring.

Av Steinar Aasen
Lagt ut 20/12-2013

Tunnelen, som har en diameter på 0,7 meter er boret i kurve nedenifra og opp i terrenget over en lengde på 1026 meter. Gjennomslaget for trykksjakten som ble boret til Reinåga Kraftverk i Hemnes i Nordland, representerer en ny milepæl for Sirdal-bedriften. Norhard kjenner ikke til at noen andre boreentreprenører som kan levere tilsvarende.
Men utviklingen av boremetoden har kostet mye penger, medgir daglig leder i Norhard, Askjell Tonstad.
– Utviklingskostnader har vært store. Det er investert over 100 millioner kroner i denne boreteknologien siden 2007. Men til neste år, i 2014, ser det også ut til at vi for første gang skal klare å gå med overskudd, sier han.
Norhard-teknologien åpner mange nye muligheter innen landbasert boring. Med fjernbetjent utstyr kan det nå etableres retningsstyrte tunneler over lange distanser og over store høydeforskjeller i hardt fjell.
Boring for vannkraftanlegg i Norge er fortsatt bedriftens prioriterte satsingsområde. Teknikken, som er svært skånsom i forhold til naturinngrep, vil kunne utløse hittil uutnyttet vannkraft som tidligere har hatt uoverstigelige utfordringer knyttet til installasjoner i fjell. Ved hjelp av Norhards boreteknologi kan småkraftutbyggere realisere prosjekter med minimale inngrep i miljø og landskap.
– Vi arbeider også med å introdusere de nye tekniske mulighetene i forbindelse med framføring av høyspent infrastruktur i sårbare naturområder og tettbygde strøk, forteller Askjell Tonstad.



 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda