logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Programmet for NVE-dagen er klart


Seksjonssjef Øystein Grundt vil orientere om NVEs behandling av småkraftpakker. Foto: Hilde Totland Harket
Skal prisen for elsertifikater endelig stige? Den nye kvotekurven for elsertifikater blir et sentralt tema under NVE-dagen i forbindelse med Småkraftdagane på Værnes.

Lagt ut 22/01-2014

Programmet for NVE-dagen 18. mars er nå fastsatt. Både elsertifikater, nettutvikling og konsesjonsbehandling er temaer som blir behandlet. NVE vil også orientere om praksis ved brudd på konsesjonsvilkår.
Første post på programmet er om turbiner, med vekt på virkningsgrad og slukeevne. Deretter vil NVEs nettseksjon ta for seg det sentrale spørsmålet om når det kan forventes bedre nettkapasitet.
Seksjon for fornybar energi vil orientere om elsertifikater, den forestående kontrollstasjonen og fastsettelsen av en ny kvotekurve. Seksjonssjef Øystein Grundt i konsesjonsavdelingen vil fortelle om NVEs behandling av småkraftpakker.
Håndtering av av skred- og rasfare i konsesjonssøknaden, hydrologisk grunnlag for vannkraftverk og revegetering av rørgater er andre temaer som vil bli gjennomgått. Eva B. Thorstad ved Norsk institutt for naturforskning vil dessuten holde foredrag om ål og konsekvenser av vannkraftutbygging.

Her er programmet for NVE-dagen 18. mars 2014.


 


 Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda