logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Energiministre i tett sertifikatkontakt


Anna-Karin Hatt og Tord Lien har «en god og løpende dialog» om elsertifikatene. Foto: Elnar Remi Holmen, OED
Norges olje- og energiminister Tord Lien og Sveriges IT- og energiminister Anna-Karin Hatt drøftet elsertifikatsystemet, da de møttes i Stockholm onsdag.

Lagt ut 31/01-2014

Hva som konkrete kom ute av møtet er ikke kjent, men Lien synes i hvert fall å være godt fornøyd med samtalen.
– En god og løpende dialog er nødvendig for å forvalte energiressursene våre best mulig. Norge og Sverige samarbeider nært innen energispørsmål, blant annet gjennom sertifikatsystemet for å øke produksjonen av fornybar energi, påpeker Lien.
Han bekrefter at energiministrene diskuterte både det norsk-svenske elsertifikatsystemet og kraftutveksling, under møtet i Stockholm.
– Det norsk-svenske kraftsystemet er svært tett integrert. Derfor er det viktig at norske og svenske myndigheter møtes for å drøfte felles muligheter og utfordringer, sier Tord Lien.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda