logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Lover å få inn uteglemte småkraftverk


Presset øker på Tord Lien ettersom egne partifeller, samt representanter for Høyre og KrF gjentar løftet om at alle småkraftverk bygd i 2004 eller senere skal få elsertifikater. Foto: Børge Sandnes
Både Høyre, Frp og KrF er innstilt på å finne løsninger som sikrer at småkraftprodusenter som ikke får elsertifikater, nå skal bli innlemmet i det norsk-svenske sertifikatsystemet, melder Nationen.

Lagt ut 12/02-2014

Olje- og energiminister Tord Lien fikk tirsdag kveld overlevert grunnlagsmaterialet for evalueringen av elsertifikatordningen. Dermed er det klart for å starte forhandlingene med svenskene om en tillemping og justering av ordningen – noe som gir fornyet håp for de utestengte småkraftverkene.
– Mange småkraftprodusenter sliter tungt, så det må bli en ordning på dette nå, sier Oskar Grimstad (Frp) i Stortingets energi- og miljøkomité, til Nationen.
160 norske småkraftverk som falt utenfor det felles norsk-svenske sertifikatmarkedet, da det ble innført i 2012, til tross for at de vart lovet plass i ordningen. Disse må nå få en kompensasjon selv om det ikke skulle være mulig å overtale svenskene til å inkludere disse verkene i elsertifikatordningen, fremholder Grimstad overfor avisen.

Øker presset
Også Høyres Nikolai Astrup og KrFs Rigmor Andersen Eide, som er henholdsvis nestleder og medlem 
Stortingets energi- og miljøkomité, legger nå press på olje- og energiministeren for å få en positiv løsning for de uteglemte verkene.
Frp, Høyre, KrF og Venstre levete i fjor vår leverte et Dokument 8-forslag på Stortinget, der de bad regjeringen sørge for at alle småkraftverk bygd etter 1. januar 2004 skulle få elsertifikater. Dette ble avvist av daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe, som stemplet hele forslaget som ren opportunisme.

Forventer løsning
Medlemmene i Småkraftforeninga forventer nå at regjeringen virkelig vil legge seg i selen for å finne en løsning. 
– Det er ikke nødvendigvis så lett, men det er ikke umulig. Det handler om politisk vilje, sier daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit.

Les mer hos Nationen.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda