logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Prisoppgang for elsertifikater


Stimulering av etterspørselssiden har ført til en oppgang i elsertifikatmarkedet. Foto: NVE
Den foreslåtte hevingen av kvotekurvene, som NVE og Energimyndighetene presenterte tirsdag ettermiddag, ga direkte utslag i elsertifikatprisen, melder nyhetbyrået Europower.

Lagt ut 12/02-2014

Spotprisen fikk et skikkelig løft rett etter at rapporten ble lagt frem. Hos SKM, som driver den største handelsplassen for elsertifikater, steg spotprisen umiddelbart med 11 prosent.
Ifølge seniorkonsulent Marius Holm Rennesund hos Thema Consulting Group, skyldes oppgangen at innstrammingen ble kraftigere enn aktørene på forhån hadde trodde.
– Det gjorde at spotkontrakten steg med 20 svenske kroner, som tilsvarende en oppgang på 11 prosent, sier Rennesund til Europower.
Onsdag formiddag har prisoppgangen fortsatt. Hele elsertifkatkurven – til og med kontrakten for 2018 – har løftet seg med om lag 25 svenske kroner fra prisnivået før elsertifikatrapporten ble lagt frem. 
 
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda