logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Bystøl majoritetseier i Småkraftkonsult


Bystøl AS eier nå 60 prosent av aksjene i Småkraftkonsult AS.
Bystøl AS har kjøpt aksjemajoriteten i Småkraftkonsult AS. Selskapene har et tett samarbeid, men vil likevel fortsette driften som to separate virksomheter.

Lagt ut 26/02-2014

– Vi kan generere oppdrag for hverandre, sier daglig leder Henning Tjørhom i Småkraftkonsult.
Med til sammen 16 ansatte og tjenester innen detaljplanlegging, byggeledelse, kontrollarbeid, hydrologi, strømningsanalyser og søknadsutformng, blir de to samarbeidene selskapene en betydelig aktør i småkraftbransjen
I kjølvannet av endringen på eiersiden, vil Småkraftkonsult flytte kontoret sitt fra Tonstad til Førde. De to selskapene vil da ha avdelinger i Vik, på Voss og i Førde.
Bystøl eier nå 60 prosent av Småkraftkonsult. De øvrige aksjonærene er Henning Tjørhom (20 prosent) og Isak A. Liland (17,5 prosent). 2,5 prosent av aksjene er eid av selskapet selv.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda