logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Fiskevennleg inntak for småkraftverk


Inntak for kraftverk må tåle mye, påpeker Leif Lia, her i en islagt bekk i Trøndelag vinteren 2014. Foto: Morten Skoglund
For å hindre at utvandrande smolt og ål vert avliva i kraftverket, må det andre løysingar til enn dei som til no har vore i bruk.

Lagt ut 11/03-2014

– Trykket mot vasskraftbransjen aukar for å redusere skader og avliving av fisk som kjem inn i inntaket. Spesielt utfordrande er dette på småkraftverk, der det ikkje kan nyttast store ressursar til sofistikerte løysingar, seier NTNU-professor Leif Lia ved Institutt for vann- og miljøteknikk.
H-rista som vart presentert på Småkraftdagane i 2013 er no modifisert og vil bli presentert som eit fiskevennleg inntak, som med rett utforming kan sluse ål og andre fiskeartar forbi kraftverket, venteleg utan skader.
– Inntaket er under uttesting på NTNU Vassdragslaboratoriet og det ventast på fyrste høve til å teste dette i fullskala i eit vassdrag med ål. Inntaket visast også i ein liten «bordmodell» på Småkraftmessa, seier Lia.
Ein stor modell visast deltakarane på Småkraftdagane, under rundturen på NTNU torsdag 20. mars.


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda