logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Krever mer kraft fra vernede vassdrag


Fossen nederst i Bjødnabykset, sett fra brua ved Melane. Foto fra konsekvensutredningen utført av Rådgivende Biologer AS
Et flertall i herredsstyret i Ullensvang ber Olje- og energidepartementet øke konsesjonsgrensen for kraftuttak i vernede vassdrag fra 1 til 5 MW, melder Hardanger Folkeblad.

Lagt ut 12/03-2014

I Ullensvang får olje- og energiminister Tord Lien (Frp) bred støtte fra både Venstre og Sp til å endre regelverket, slik at det kan bli lettere å bygge småkraftverk i vernede områder. Herredsstyretvedtaket ble gjort med 17 mot 4 stemmer.
Lokalpolitikerne viste til Opo kraftverk, som eksempel på hvordan dette kan gjøres med minst mulig inngrep i naturen.

Innspill til regjeringen
Til tross for en skånsom utbygging fikk de 17 fallrettseierne i Opo Elveeigarlag likevel avslag i 2012. 
Spørsmålet om konsesjonsgrensen i vernede vassdrag kom på herredsstyrets bord som følge av at Høyres Geir Midtun i desember bad administrasjonen om å forberede en uttalelse til myndighetene, om å endre grensen for kraftuttak i verna vassdrag.
Midtun viste blant annet til at statsminister Erna Solberg har varslet at det skal legges frem en stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk.

Firkantet regelverk
I begrunnelsen for avslaget til Opo Elveeigarlag i 2012 viste OED til at kraftverk større enn 1 MW i vernede vassdrag ikke kan få konsesjon i henhold til vedtak i Stortinget.
Elveeierlaget hadde søkt om å få utnytte et fall på 806 meter. de vill bygge et kraftverk med en installert effekt på 4,4 MW og en årsproduksjon på 32 GWh. Årsproduksjonen ville for øvrig blitt 6,4 GWh med en generatorstørrelse på 1 MW.
I herredsstyremøtet fremholdt Ivar Tveito Eidnes (V) at planene for Opo kraftverk kunne stå som et ideal for utbygging av vernede vassdrag. Prosjektet ville blitt lite synlig, ettersom det skulle bores en sjakt for å utnytte fallhøyden, påpekte han.
– Dagens regelverk er firkanta, sa Eidnes, ifølge Hardanger Folkeblad.
Samson Hamre (SP) sluttet seg til dette. Han viste også til utnyttelsen av lokale ressurser og bygdeutvikling:
– For Senterpartiet er dette en typisk ja-sak, sa Hamre, ifølge avisen.

Les også energiminister Tord Liens utspill om mer kraft fra vernede vassdrag

 Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda