logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Størst flomfare i øst og nord


Kjemåfossen i Saltdal, i Nordland. Foto: Jim T. Kristensen, Statskog SF
Det er større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i elver som drenerer fjellene på Østlandet, Telemark, Agder, Troms og Finnmark.

Lagt ut 25/03-2014

Det går fram av NVEs flomvarslingstjeneste sin vurdering i «Utsikter for vårflom 2014». NVE påpeker samtidig at værforholdene under snøsmeltingen vil være helt avgjørende for hvordan årets vårflom utvikler seg.
I år er det særlig mye snø i fjellområdene på Østlandet, Telemark og indre Agder, etter en av de mest snørike vintrene på 40-50 år. Mange steder er det over 50 prosent mer snø enn normalt. Også i indre strøk av Troms og Finnmark er det mer snø enn normalt. Sannsynligheten for stor vårflom er derfor større enn normalt i elver som drenerer disse områdene.
På Vestlandet, i Trøndelag og mange steder i Nordland er det spesielt lite snø i forhold til normalt, og sannsynligheten for stor vårflom i disse områdene er derfor mindre enn normalt.


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda