logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Venter svakt stigende priser


Arne Pedersen hos NEAS tror på et svakt stigende marked de nærmeste dagene. Foto: Heine Schjølberg
Systemprisen for uke 17 ble 19,87 øre/kWh, i en periode preget av noe varierende temperaturer og nedbørsmengder, fastslår Arne Pedersen i en markedskommentar fra NEAS.

Lagt ut 30/04-2014

– Vi så også at snøsmeltingen kom i gang. Områdeprisforskjellene har etablert seg, og vil trolig vedvare enda en stund, sier han.
Denne uken er det også varierende prognoser. Etter en våt og mild start har det nå dreid mot litt tørrere og kaldere utsikter. Estimatet for hydrobalansen i uke 19 viser nå -3,8 TWh.

Mindre kjernerkaft
Kjernekraftkapasiteten i Finland og Sverige er på vei ned ettersom nye anlegg tas ut for årlig vedlikehold. Onsdag 30. april er kjernekraftkapasiteten nede i 64 prosent. Oskarshamn 3 ble tatt ut av drift noe før tiden, slik at kapasitetsreduksjonen kom tidligere enn planlagt. 
– Brenselsprisene holder seg fortsatt oppe. Fremdeles er det i all hovedsak usikkerheten rundt situasjonen i Ukraina som påvirker prisene, påpeker Pedersen.
Prisene på elsertifikater i spotmarkedet ligger i dag på 173 SEK/MWh (15,8 øre/kWh).  Mars 2015-kontrakten er sist omsatt for 178 SEK/MW (16,3 øre/kWh).

Kontrollert snøsmelting
– Mandag så vi et stigende marked på tørre og kalde varsler. Tirsdag snudde det ned. I dag ser vi igjen at markedet går opp. Det er hydrologien som er mest retningsgivende fortsatt. Litt tørre og kaldere utsikter løfter prisene, sier Arne Pedersen.
Tørrere og kaldere vær gjør at snøsmeltingen ikke akselerer, og det blir en «jevnere» tilsig.  NEAS tror på et fortsatt svakt stigende marked de nærmeste dagene, gitt at prognosene for nedbør og temperatur holder seg.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda