logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Statnett tilrår utvidet sertifikatfrist


Kommunikasjonssjef Henrik Glette bekrefter overfor Avisen Agder at Statnett har foreslått en ordning som kan forlenge fristen for å komme med i elsertifikatordningen.
Statnett anbefaler at fristen for tildeling av grønne sertifikater forlenges utover 2020, slik at flest mulig norske aktører skal rekke å få del i elsertifikatordningen.

Lagt ut 13/05-2014

Det går frem av Statnetts høringssvar til kontrollstasjon for elsertifikater, melder Avisen Agder.
Statnett – som er registeransvarlig for elsertifikater i Norge – anmoder Olje- og energidepartementet å vurdere særlige tiltak for prosjekter som realiseres rundt utløpsfristen for ordningen i 2020. Det vises blant annet til muligheten for å innføre en kriteriebasert og tidsavgrenset fristutsettelse, slik at uforutsette forhold ikke skaper økt risiko for produksjons- og nettinvesteringer.
I sitt innspill til departementet påpeker Statnett også viktigheten av at ny produksjonskapasitet legges til områder der det er ledig nettkapasitet eller lite behov for nye nettinvesteringer.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda