logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Norske elsertifikater har nådd 1 TWh


Målet for det norske-svenske elsertifikatmarkedet er å øke den samlede produksjonen av fornybar kraft med 26,4 TWh innen utgangen av 2020.
Ved utgangen av første kvartal utgjorde Norges andel av elsertifikatmålet 1,04 TWh. Sveriges andel var kommet opp i 5,87 TWh. Innen utgangen av 2020 skal Norge og Sverige ha nådd 26,4 TWh.

Lagt ut 28/05-2014

Det går fram av den siste oversikten fra Norges vassdrags- og energidirektorat og Energimyndigheten, som viser status i elsertifikatmarkedet.
I følge oversikten ble det i løpet av årets første kvartal utstedt 375.175 elsertifikater i Norge og 6.487.790 elsertifikater i Sverige.
Både Norge og Sverige har en rekke elsertifkatberettigede anleggene som holdes utenom det felles elsertifikatmålet. Produksjonen fra slike anlegg knyttet til den norske overgangsordningen utgjør 648 GWh/år. Den svenske overgangsordningen generer 12.135 GWh/år.


 Godkjente anlegg
 (elsertifikatberettiget kraftproduksjon som inngår i målet på 26,4 TWh)

Land

Bio (GWh)

Sol (GWh)

Vann (GWh)

Vind (GWh)

Sum (GWh)

Norge

   

856

185

1 042

Sverige

976

9

427

4 457

5 870

Totalt

976

9

1 283

4 642

6 912


 Kilde: NVE og Energimyndigheten, oppdatert per 1.april 2014     

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda