logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Vi har Europas laveste kraftpris


Med de nye utenlandskablene på plass vil Norges utvekslingskapasitet mot Europa bli tredoblet. Illustrasjon: Statnett
Norske produsenter blir bokstavelig talt avspist med småører for den kraften de leverer, sammenlignet med produsenter sørover i Europa.

Lagt ut 12/06-2014

Kraft er på billigsalg i Norge i sommer. Selv Midt-Norge, der kraftprisen er dobbelt så høy som i Sør-Norge, fremstår som billig i en nord-europeisk sammenheng.
Dagens kraftpriser viser hvordan den kraftige økningen i oppfyllingen av vannmagasinene bidrar til å holde kraftprisen nede.
I løpet av de tre siste ukene har fyllingsgraden i de norske magasinene økt med 22,8 prosentpoeng, fra 36,1 til 58,9 prosent.

Ønsker mer eksport
– Akkurat nå skulle vi gjerne hatt muligheten til å eksportere mer av den norsk fornybare kraften ut i det europeiske markedet, sier daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit.
Eksportmuligheten vil gradvis bli bedre. Statnett arbeider med tre nye utenlandsforbindelser, som vil tredoble eksportkapasiteten fra dagens 1700 MW til 5200 MW.
En ny 700 MW-forbindelse til Danmark, Skagerrak 4, er under bygging og vil bli satt i drift mot slutten av året. I tillegg planlegges det en 1400 MW-forbindelse fra Sirdal til Tyskland, som skal være klar i 2018 og en 1400 MW-kabel fra Kvilldal til England som  forhåpentlig står ferdig i 2020.

Europeiske kraftpriser torsdag 12. juni: 

Dagens spotpris

øre/kWh

   

Østlandet (NO1)

13,58

Sørlandet (NO2)

13,58

Vestlandet (NO5)

13,58

Nord-Norge (NO4)

25,28

Midt-Norge (NO3)

27,85

Luleå (SE1)

28,59

Sundsvall (SE2)

28,59

Stockholm (SE3)

29,39

Malmö (SE4)

29,39

Finland

29,39

Estland

29,39

Vest-Danmark (DK1)

29,43

Øst-Danmark (DK2)

29,53

Frankrike

30,76

Tyskland

30,76

Sveits

31,13

Østerrike

31,25

Nederland

31,42

Belgia

31,42

Latvia

36,00

Litauen

36,00

Storbritannia

37,73

Polen

38,24

Prisene er hentet fra de europeiske kraftbørsene og omgjort til NOK etter dagens kurser

 

 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda