logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Spetals Verk leverer til Herje kraftverk


Reguleringen av Herjevatnet vil gi en stabil vanntilførsel til smoltanlegget på Herje, og dermed bidra til å sikre levedyktige stammer av laks og ørret. Foto: Rauma Energi
Rauma Energi AS og Spetals Verk as har signert kontrakt om leveranse av elektromekanisk utrustning til Herje kraftverk utenfor Åndalsnes, i Rauma kommune i Møre og Romsdal

Lagt ut 10/07-2014

Spetals Verk skal levere en Pelton-turbin som skal utnytte en fallhøyde på 350 meter. Den vil ha en nominell ytelse på 4,4 MW. Kraftverket, som skal settes i drift i mai 2015, vil få en årsproduksjon på 13 GWh.
Rauma Energi søkte konsesjon for Herje kraftverk i 2006. Fylkesmannen i Møre og Romsdal klagde, da NVE ga konsesjon i 2009. Rauma Energi fikk i fjor endelig konsesjon fra Olje- og energidepartementet til bygging av kraftverket.
Kraftproduksjonen er økt med 2 GWh i forhold til den opprinnelige konsesjonen fra NVE, gjennom en regulering av Herjevatnet. Dette vil også gi en sikker og stabil vannforsyningen til Herje smoltanlegg, som er avhengig av en kontrollert vanntilførsel for å bevare levedyktige stammer av laks og ørret.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda