logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Sesskraft får bygge


Bildet er fra området ved inntaket i Sesselva. Foto fra konsesjonssøknaden utarbeidet av Bystøl AS
Olje- og energidepartementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Sesselva kraftverk, i Vestnes kommune i Møre og Romsdal. Kraftverket vil gi en årsproduksjon på 16,7 GWh.

Lagt ut 08/09-2014

Sesskraft AS, eid av Geir Sætre og Erling Sætre, har fått konsesjon til å bygge ut Sesselva kraftverk som vil få en installert effekt på 5 MW. Utbyggingskostnaden er beregnet til 51 millioner kroner. Det gir en utbyggingspris på 3,05 kr/kWh.
– Småkraft er viktig for regjeringen. Ikke bare på grunn av kraften den gir, men også på grunn av de mulighetene til lokal næringsutvikling og verdiskaping den fører til, sier olje- og energiminister Tord Lien i en kommentar.
Sesselva kraftverk i Hoemselva i Tresfjorden vil utnytte et fall fra 325 moh. i Hoemselva til 53 moh. i Sesselva. I tillegg vil Sesselva blir overføret fra 345 moh. til inntaket i Hoemselva, gjennom en nedgrave rørgate.
Departementet mener at en utbygging av Sesselva kraftverk, med pålagt minstevannføring i begge elevene, vil ha akseptable konsekvenser for biologisk mangfold, landskap og andre interesser.
Utbyggingen havnet på olje- og energiministerens bord som følge av en innsigelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda