logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

NVE: Derfor bygger de ikke


Torunn Engen Røse ringte i sommer rundt til konsesjonærer som sitter på gjerdet uten å bygge. Foto: NVE
NVE samlet i sommer inn informasjon om 210 småkraftverk som har fått endelig konsesjon, men som ikke er bygget. Av en samlet midlere årsproduksjon på 1,9 TWh er 61 prosent satt på vent.

Lagt ut 17/09-2014

Torunn Engen Røse ble i sommer hyret inn av NVE til å gjennomføre et studentprosjekt der eierne av 210 småkraftprosjekter ble kontaktet.
Resultatene fra studentprosjektet viser at få av prosjektene er skrinlagt for godt, men en stor andel av de kontaktede aktørene avventer utbygging av ulike årsaker.
Ringerunden viser at de fleste prosjekter utsettes på grunn av manglende nett eller økonomien i prosjektet, eller begge deler. Enkelte prosjekter er også utsatt i påvente av andre aktører.
NVE har nå samlet resultatene, som er publisert i notatet under:
Last ned notatet «Undersøkelse av status og utfordringer for konsesjonsgitte småkraftprosjektet – sommerjobbprosjekt».

 
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda