logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Holder innmatingstariffen uendret


– 1,2 øre/kWh er EUs maksimumstak, sier Henrik Glette i Statnett.
Tariffsatsen for innmating av produksjon holdes uendret på 1,2 øre/kWh neste år, opplyser kommunikasjonssjef Henrik Glette i Statnett.

Lagt ut 29/09-2014

Statnett har tidligere antydet at produksjonstariffen kunne bli økt til 1,8 øre/kWh fra 2015.
– Det blir ingen økning neste år. Styret i Statnett har vedtatt å beholde tariffen uendret, sier Henrik Glette.
Innmatingstariffen holdes på 1,2 øre/kWh, der 1 øre er faste kostnader og 0,2 øre er betaling for systemtjenester.
Fra 2013 til 2014 økte Statnett tariffen fra 0,8 øre/kWh til 1,2 øre/kWh.

Kostnadene i sentralnettet øker
I «Tariffstrategi 2014-2018» påpekte Statnett behovet for en ytterligere økning av innmatingstariffen for kraftproduksjon, som følge av de økte kostnadene i sentralnettet.
Det ble i den forbindelse varslet at Statnett ville arbeide for å endre EU-regelverket, slik at produksjonstariffen kunne settes opp til til 1,8 øre/kWh fra 2015.

Opp til EU å bestemme
– Vår vedtatte tariffstrategi står fast. Men 1,2 øre/kWh er fortsatt EUs maksimumstak for regionen Norge tilhører, sier Glette.
Det betyr det nå er opp til EU om Statnett vil få anledning til å gjennomføre en slik tarifføkning i 2016 eller senere.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda