logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Siv vil ha rask avklaring for grunnrente


Finansminister Siv Jensen (Frp) foreslår i statsbudsjettet for 2015 å heve innslagspunktet for grunnrenteskatt. (Foto: Rune Kongsro)
Siv Jensens folk i Finansdepartementet vil så raskt som mulig ta opp endringen i grunnrenteskatten med EFTAs overvåkningsorgan, ESA. Det fremkommer i et brev til Småkraftforeninga.

Lagt ut 13/10-2014

Jubelen sto i taket blant mange av Småktaftforeningas medlemmer da regjeringen i statsbudsjettet foreslo å heve innslagspunktet for grunnrenteskatten til ti megawatt. Dette er en gammel kampsak fordi det med dagens skatteregime er vanskelig å få lønnomhet i prosjekter over innslagspunktet på fem megawatt.

– Det tok ikke lang tid før telefonen begynte å kime etter at statsbudsjettet ble fremlagt med spørsmål om når dette blir effektuert. Mange kan nå enkelt øke produksjonen til riktig nivå i forhold til naturinngrepet. Andre står foran byggebeslutning, men kan prosjektere et større kraftverk enn planlagt fordi skatten ikke lenger ødelegger lønnsomheten. Jeg har til og med snakket med en noen som kan nøye seg med å bygge ett kraftverk i stedet for de planlagte to, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Statsbusjettet må selvsagt først vedtas, men usikkerheten rundt tidspunkt for ikraftredelse skyldes primært at endringen i grunnrenteskatten må notifiseres til EFTAS overvåkningsorgan ESA.  Dette for å sikre at endringen er i tråd med EØS-avtalen. 

– Vi sendte derfor en henvendelse til Finansdepartementet om dette og er glad for at man der vil søke å få en avklaring snarest mulig, sier Tveit.

Her ser du hele svaret fra Finansdepartementet:
"Vi viser til henvendelse 9. oktober 2014 med spørsmål om prosess med ESA knyttet til forslaget om å heve nedre grense i grunnrenteskatten.

Finansdepartementet tar sikte på å iverksette en notifikasjonsprosess med ESA så raskt som mulig. Det er vanskelig å si noe konkret om saksbehandlingstiden i ESA."


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda