logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Fremgang for småkraften i Jølster


Faksimile Firda Tidend onsdag 15. oktober 2015.
De 14 privateide småkraftverkene i Jølster opplevde en regnskapsmessig fremgang i fjor. Småkraftverkenes samlede overskudd økte fra 1,6 til 3,5 millioner kroner.

Lagt ut 16/10-2014

De samlede driftsinntektene til disse småkraftverkene økte fra 31,3 millioner kroner i 2012 til 36,2 millioner kroner i 2012. Trenden er stort sett at kraftverkene både hadde større omsetning og bedre resultat i fjor enn året før, viser en regnskapsgjennomgang som Firda Tidend har foretatt.
 
Avisen påpeker samtidig at mye av fremgangen skyldes en kraftig resultatforbedring for Befring Kraft. Småkraftverket i Stardalen, som var det første som ble bygd ut i Jølster, kommer suverent best ut med en resultatforbedring på 1,7 millioner kroner fra 2012 til 2013.

Ifølge Firda Tidend nyter Befring Kraft godt av at utbyggingen skjedde på et svært gunstig tidspunkt, med svært lave kostnader.

Avisen har også sett på finanskostnadene til småkraftverkene, og kan avslører store forskjeller i selskapenes låntyper og lånebetingelser. De som har de billigste lånene betaler 4 prosent, mens det småkraftverket med dyrest lån sliter med en rente på 8 prosent.
 
 Regnskapstall for de privateide småkraftverkene i Jølster:

Småkraftverk Elsertifikat Resultat 2013 Resultat 2012
Aselva kraft Ja 317 202
Dvergsdalsdalen Kraft Ja 335 233
Gjesdal Kraft Ja -914 1678
Indrebø kraft  Ja -150 -790
Nedrebø Kraft Ja 286 -86
Nydalselva kraft  Ja -430 -2966
Befring Kraft Nei 3194 1527
Bjørndalen kraft  Nei 800 605
Grovane Kraftverk Nei -351 -17
Jølstraholmen Kraft Nei -926 585
Meierifossen Kraft Nei 163 -219
Sandal kraft  Nei -51 86
Veiteberg kraft Nei 829 434
Ågjelet kraftverk Nei 354 330
Totalt
  3456 1602

 (tall i hele tusen)
 Kilde: Firda Tidend

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda