logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Kun én småkraftsøknad i tredje kvartal


Statistikken omfatter en samlet oversikt fra Olje- og energidepartementet, fylkeskommunene og Norges vassdrags- og energidirektorat. Foto: NVE
Strømmen av nye småkraftsøknader er i ferd med å tørke ut. I tredje kvartal kom det inn bare én ny konsesjonssøknad for små kraftverk til NVE.

Lagt ut 31/10-2014

Dermed minker også køen små vannkraftverkprosjekter til behandling. I løpet av det siste året er «småkraftkøen» redusert med nesten 12 prosent, viser NVE-rapporten «Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 3. kvartal 2014».

Småkraftstatistikken 3. kvartal 2014

Kategori 3.kv. 2014 3. kv. 2013 (endring i %)
Til behandling 735 832 (-11,7)
Gitt konsesjon eller fritak 16 11 (+45,5)
Endelig avslag 12 2 (+600,0)
Kraftverk satt i drift 7 6 (+16,7)
Under bygging 35 40 (-12,5)
Gitt tillateløse, ikke igangsatt 275 296 (-7,1)
Kilde: NVE. Tallmaterialet omfatter alle saker hos NVE, fylkeskommunen og OED.
 
NVE hadde ved utgangen av tredje kvartal 735 søknader om små vannkraftverk (under 10 MW) til benadling. Søknadsmassen omfatter en samlet årsproduksjon på 6,5 TWh. For et år siden var antallet 832 (7,4 TWh).
I løpet av tredje kvartalet ble det gitt endelig konsesjon eller fritak til 16 små vannkraftverk under 10 MW. Disse kraftverkene representerer en samlet årsproduksjon på 134 GWh. I tredje kvartal i fjor ble det gitt endelig konsesjon eller fritak til 11 små kraftverk (73 GWh).
Det ble i tredje kvartal 2014 satt i drift syv nye små vannkraftverk med en samlet forventet årsproduksjon på 66 GWh. I tilsvarende periode i fjor ble det startet opp seks små kraftverk med en samlet årsproduksjon på 70 GWh.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda