logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Tysk oppkjøp av 33 småkraftverk


Inntaket til nybygde Tossevikelva kraftverk, nord for Hønefoss, som ble satt i drift i oktober. Foto: Norsk Grønnkraft
Aquila Capital overtar Norsk Grønnkraft og fortsetter dermed oppkjøpet av norske småkraftverk.

Lagt ut 10/11-2014

Hamburg-baserte Aquila Group, som forvalter alternative investeringer, har inngått en avtale med eierne av Norsk Grønnkraft om å overta 33 småkraftverk, med en årsproduksjon på 230 GWh.
Aquila Capital har tidligere kjøpt 33,3 prosent i småkraftselskapet Tinfos og 33,3 prosent i Jørpeland kraft.
Avtalen om kjøp av 100 prosent av aksjene Norsk Grønnkraft omfatter 32 småskala vannkraftverk i drift og ett som er under bygging.

Beholder prosjektene
Salget omfatter ikke porteføljen av gitte konsesjoner, prosjektsøknader eller øvrige utbyggingsprosjekter. Prosjektporteføljen i Norsk Grønnkraft ble tidligere i år overført til et eget utbyggingsselskap, NGK Utbygging.
De fire tidligere eierne av Norsk Grønnkraft – E-CO, EB, Akershus Energi og Østfold Energi – vil videreføre sitt eierskap i NGK Utbygging.
Daglig leder og alt «utbyggingspersonell» overføres til det nye selskapet, mens driftspersonell og øvrige ansatte fortsetter i sine jobber i Norska Grønnkraft.

Som før for grunneierne
– Selskapsoverdragelsen vil ikke medføre noen endringer for grunneierne eller noen av våre leverandører, sier økonomisjef Anders Diep-Lynne i Norsk Grønnkraft.

Selgerne har fått bistand fra Swedbank og BA-HR i forbindelse med transaksjonen, mens Pareto Securities og Thommessen har bistått Aquila.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda