logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Elsertifikatberget eser ut


De aller fleste elsertifikatene, både fra ny produksjon og de såkalte overgangsordningene, har sitt opphav i Sverige.
Beholdningen av ubrukte elsertifikater fortsetter å hope seg opp. Det viser NVE og Energimyndighetens elsertifikatrapport for 3. kvartal 2014.

Lagt ut 18/11-2014

Fra 15. august til 1. oktober steg lagerbeholdningen fra 22,3 til 24,8 millioner elsertifikater, noe som tilsvarer en økning på 11,1 prosent – i løpet av halvannen måned.
Siden forrige kvartalsrapport er det blitt utstedt drøye 204.000 elsertifikater i Norge og nesten 2,16 millioner elsertifikater i Sverige.
Så langt i år (per 1. november 2014) er det utstedt 1,04 millioner elsertifikater i Norge og 11,63 millioner elsertifikater i Sverige.
 
Svenskene i førersetet
Den norske elsertifikatproduksjonen utgjør i underkant av 17 prosent av totalen i det norsk-svenske elsertifikatsystemet, som har som mål å utløse 26,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020.
Per 1. oktober 2014 er det blitt satt i drift og godkjent anlegg med en samlet normalårsproduksjon på nesten 9,0 TWh, i det felles norsk-svenske elsertifikatsystemet som inngår i målet på 26,4 TWh. Av dette er 7,5 TWh er bygget i Sverige. Norges andel utgjør 1,5 TWh.
 
Stor overgangsordning
I tillegg til elsertifikatene som inngår i målet på 26,4 TWh, kommer 12,8 TWh i nasjonale overgangskvoter som går utenom dette målet.
Den norske særkvoten på snaue 0,7 TWh er knyttet til overgangsordningen for norske småkraftverk. Den svenske overgangsordningen som utgjør drøye 12,1 TWh, omfatter 0,9 TWh vannkraft, 4,4 TWh bioenergi og 6,8 TWh vindkraft.


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda